.... ....

(sila )
 • فروغ چه زیبا میگفت :

اگر یاد کسی هستیم این هنـر اوست ، نه هنـر ما ...!

چقـدر زیبـاست کسـی را د
 • فروغ چه زیبا میگفت :

  اگر یاد کسی هستیم این هنـر اوست ، نه هنـر ما ...!

  چقـدر زیبـاست کسـی را دوسـ♥ــت بـداریـم

  نـه برای نیــاز ...

  نـه از روی اجبــار ...

  و نـه از روی تنهایـی ...

  فقـط بـرای اینـکه ارزشـش را دارد ♥

  • علیرضا روحی : (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol)

   3 ماه پیش و 3 هفته قبل

 • بفروش عزیزم بفروش ... این مردمان ما 3 بار 3 بار حج میروند غافل از اینکه راه و کج میروند.
 • بفروش عزیزم بفروش ... این مردمان ما 3 بار 3 بار حج میروند غافل از اینکه راه و کج میروند.

  • علیرضا روحی : آدم وقتی فقیر میشود خوبیهایش هم حقیر میشوند .اما کسی که زر دارد یا زور دارد عیبهایش هم هنر دیده میشوند و چرندیاتش هم حرف حسابی بحساب می آیند

   3 ماه پیش و 3 هفته قبل

  ادامه... دوستان
  • ♪لـــــِــیلی ♪
  • نارماك وزرآ
  • شهاب تبریزی
  • Dead Man Down
  • مسعود منصوری
  • شايان 60
  • برای تو می نویسم ...
  1683 هواداران
  بازدیدکنندگان