س پ

(sinaariobarzan )
 • ﻫﯽ ﺷﻌﺮ ﭘﺸﺖ ﺷﻌﺮ ﺩﻟﻢ ﻭﺍ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ
ﺍﯾﻦ ﺷﻌﺮﻫﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮ ﺯﯾﺒﺎ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ

 ﻣﻦ ﻫﻢ ﺷﺪﻡ ‏« ﺷﻤﺎ‏» ؟ ! ﻧﻪ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﻧﻤ
 • ﻫﯽ ﺷﻌﺮ ﭘﺸﺖ ﺷﻌﺮ ﺩﻟﻢ ﻭﺍ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ
  ﺍﯾﻦ ﺷﻌﺮﻫﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮ ﺯﯾﺒﺎ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ

   ﻣﻦ ﻫﻢ ﺷﺪﻡ ‏« ﺷﻤﺎ‏» ؟ ! ﻧﻪ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ
  ﺁﺧﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮ ﮐﻪ ‏«ﻣﻦ‏» ﻡ ...‏« ﻣﺎ‏» ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ !

  ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺗﻮ ‏«ﺍﻭ ‏» ﺑﺸﻮﯼ ﻣﺜﻞ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ
  ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﺟﺎﻥ ﺗﻮ .. ﺍﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ

  ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﮐﻮﻩ ... ﺩﻝ ﻣﻦ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﺎﺩ
  ﻣﻦ ﺭﻓﺘﻢ ﻭ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺩﻟﺖ ﭘﺎ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ

  ﺩﺍﺭﺍ ﺷﺪﯼ ﻭ ﭼﺘﺮ ﺧﺮﯾﺪﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ
  ﺳﺎﺭﺍﯼ ﺯﯾﺮ ﭼﺘﺮ ﮐﻪ ﺳﺎﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ !

  ﮔﺸﺘﻢ ... ﻧﮕﺮﺩ ... ﻧﯿﺴﺖ ... ﮐﺴﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺩﻭﺗﺎ
  ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺒﻮﺩﻩ ...ﻧﯿﺴﺖ ... ﻧﻪ ... ﭘﯿﺪﺍ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ

  ﺷﺎﻋﺮ ﺗﻮﯾﯽ ﻭ ﺷﻌﺮ ﮐﻢ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﭘﯿﺶ ﺗﻮ
  ﺍﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﺑﯽ ﺣﻀﻮﺭ ﺗﻮ ﺍﻣﻀﺎ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ .

  • س پ : خدارو در هر حالی سپاس و شکر

   4 روز پیش و 7 ساعت قبل

  • نگار احمدی : خداروشکر

   4 روز پیش و 7 ساعت قبل

  • س پ : سپاس (!) خوبم....بهترین ؟

   4 روز پیش و 7 ساعت قبل

 • ورق های جدا را بعد از آنکه دفترش کردم

میان شعله ای سوزاندم و خاکسترش کردم

تمام خاطراتم محو گرد
 • ورق های جدا را بعد از آنکه دفترش کردم

  میان شعله ای سوزاندم و خاکسترش کردم

  تمام خاطراتم محو گردیدند در آتش

  به جز این شعر زیبا ، حیفم آمد از بَرش کردم

  خزان خود شدم تا اینکه ایمن باشم از پاییز

  گل احساس خود را با قساوت پرپرش کردم

  مردد بود جانم از گلو بیرون رود یا نه ؟

  طناب دار را با دست خود محکم ترش کردم

  به گوش مردمان این زمانه عشق افسانه است

   من بیچاره اما ساده بودم باورش کردم

  برایم انتهای قصه از آغاز روشن بود

  که خواندن را شروع از صفحه های آخرش کردم

  • س پ : خواهش عزیز....زند6 باشی

   1 هفته و 2 روز قبل

  • @ ...... : خیای زیبابود.احسنت برانتخابت.. (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol)

   1 هفته و 2 روز قبل

 • روزگاری من و دل ساکن کویی بودیم /
ساکن کوی بت عربده‌جویی بودیم

عقل و دین باخته، دیوانهٔ رویی بود
 • روزگاری من و دل ساکن کویی بودیم /
  ساکن کوی بت عربده‌جویی بودیم

  عقل و دین باخته، دیوانهٔ رویی بودیم /
  بستهٔ سلسلهٔ سلسله مویی بودیم

  کس در آن سلسله غیر از من و دل بند نبود /
  یک گرفتار از این جمله که هستند نبود

  نرگس غمزه زنش این همه بیمار نداشت /
  سنبل پرشکنش هیچ گرفتار نداشت

  این همه مشتری و گرمی بازار نداشت /
  یوسفی بود ولی هیچ خریدار نداشت

  اول آن کس که خریدار شدش من بودم /
  باعث گرمی بازار شدش من بودم

  عشق من شد سبب خوبی و رعنایی او /
  داد رسوایی من شهرت زیبایی او

  بس که دادم همه جا شرح دلارایی او /
  شهر پرگشت ز غوغای تماشایی او

  این زمان عاشق سرگشته فراوان دارد /
  کی سر برگ من بی سر و سامان دارد

  چاره اینست و ندارم به از این رای دگر /
  که دهم جای دگر دل به دل‌آرای دگر

 • هيچکس اين همه آزار من زار نکرد
گر ز آرزدن من هست غرض مردن من 
مردم ، آزار مکش از پي آزردن من
 ***
 • هيچکس اين همه آزار من زار نکرد
  گر ز آرزدن من هست غرض مردن من
  مردم ، آزار مکش از پي آزردن من
  **********
  جان من سنگدلي ، دلي به تو دادن غلط است
  بر سر راه تو چون خاک فتادن غلط است
  چشم اميد به روي تو گشادن غلط است
  رفتن اولاست زکوي تو ، ستادن غلط است
  جان شيرين به تمناي تو دادن غلط است

  ( وحشی بافقی )

  • نگار احمدی : (gol) (gol) (gol) (gol) (gol)

   5 روز پیش و 11 ساعت قبل

  دفاعيه اي براي هاشمي رفسنجاني:

  1. بنده به شخصه، انتقادات اساسی بسیاری به جناب اقای هاشمی دارم اما، انها را دلیل بستن چشمهایم بر روی توانمندیها و ویژگی های مثبت ایشان نمیدانم
  عرصه سیاست، عرصه عشق و عاشقی و یا سیاه و سفید دیدن مطلق نیست، هیچ کس مصون از خطا نیست.

  ٢. اقای هاشمی را مردی دیده ام که عاطفه پدری را در حد اعلا دارد اما کمترین حساسیت غلط را در رابطه با فرزندانش دارد، گرچه مخالفانش، پدر خود را در اورده اند تا فرزندانش را نقطه ضعف او بدانند اما، عملکرد هاشمی در این رابطه، بینظیر بوده است فرق است بین عملکرد پدر- فرزندی و تصمیمات و عملکرد هاشمی.

  ٣. روزی که مجله فایزه را محاکمه میکردند هاشمی رییس جمهور بود، گفتند فیلم است و بسته نمیشود، بسته شد و هاشمی هم هیچ مخالفتی نکرد .

  ٤. چندی بعد، فایزه را محاکمه کردند و محکوم به زندان شد، گفتند: نمایش است و ان برادر، سردار سعید قاسمی، ریشش را گرو گذاشت و گفت اگر فایزه یک روز به زندان رفت من ریشم را از ته میتراشم!
  فایزه که یک زن بود به زندان رفت و ان سردار که یک مرد بود، یادش رفت که، "مرد است و حرفش!".
  باز هم هاشمی دخالت نکرد و دخترش عین شش ماه حبس را سپری کرد.

  ٥. در شهر ری و در حرم حضرت عبدالعظیم، ان برادر بسیجی، فایزه را با صدای بلند، چندین بار فاحشه خواند، هاشمی گله مند شد، رهبری هم فرمودند: گاها کسانی که دلسوز انقلابند کارها و الفاظی را نباید بگویند! حضرت عباسی، اگر کسی دختر کس دیگری را فاحشه خطاب میکرد، چه اتفاقي مي افتاد؟! اگر دختر من و شما را به این لقب بخوانند، ایا ساکت می‌نشینیم؟! ایا هاشمی از من و شما دست و پا بسته تر بود ولی کاری نکرد و گذشت تا، دست حریف را رو کند؟!
  <
  [ادامه...]

  • امیر طااها : شما باز خودت قبول داری ولی این اشخاص خودشونو پاک میدونن عکس شهید رو پروفشونه و پشت اون ببین چقدر کثافت کاری میکنن من تو این دو سال این پروفایل 17 منه که مسدود شدم باز کردم جدید

   1 هفته و 2 روز قبل

  • امیر طااها : بله کاملا راست میگم ....این شخص از عناصر فاسد حکومتی و خاله زنک اینجا پرسه میزنه پستها رو میبینه بچه هارو مسدود میکنه و با اکثر دختر های گروه شیعه انلاین و بصیرت در تماس ....محض ازمایش یک پست بزار براشون مشکل ساز باش

   1 هفته و 2 روز قبل

  • س پ : نمی تونم داوری کنم...من خودم آلوده م ...اما همونیم که هستم و زشت ترین چهره رو تزویر داره !

   1 هفته و 2 روز قبل

 • اسفندماه سال ۱۳۹۰ بود که «سعید قاسمی» در واکنش به محکومیت عامل اهانت به فائزه هاشمی، در جمع دانشجویا
 • اسفندماه سال ۱۳۹۰ بود که «سعید قاسمی» در واکنش به محکومیت عامل اهانت به فائزه هاشمی، در جمع دانشجویان بسیجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: «اگر چنین حکمی را برای فائزه هاشمی بریدند و نصف روز این خانم در زندان بود من ریشم را می تراشم!»

  این سخنان وی موجب واکنش‌های زیادی در جامعه شد. می‌توان گفت که شدیدترین این واکنش‌ها متعلق به آیت‌الله صادق آملی لاریجانی بود. رئیس قوه قضائیه، در واکنش به سخنان سردار قاسمی، در سیزدهمین نشست سالانه اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل سراسر کشور گفت: « شنیده‌ام یکی از دوستان بیان داشته‌اند که اگر نیم‌روز فلانی را به زندان بیاندازید، ریشش را خواهد تراشید. من به آن عزیز می‌گویم که مطمئن باشید، چند وقت دیگر که محاسنتان بلندتر می‌شود، باید همه آن‌ها را بتراشید!»

  ادامه... دوستان
  • Shi Va
  • امیر طااها
  • akbar dada ...
  • ture lover
  • مهدی محبی
  • رادمان ایرانی
  • علی .a.l.m.
  • مهندس سامان خدایاری
  • alireza fazeli
  • مریم ....
  • Leyla se
  • نسیم رها
  • سید سعید حسینی
  • آریو برزن
  • mozhgan 2287
  • ريحانه فتاحي
  1398 هواداران
  بازدیدکنندگان