solaleh ..d

(solaleh2002 )
 • ‌.............
 • ‌.............

  • زینب دهقان : سلام.خوبی؟میشه پست اولم که درباره ارسال نامه الکتریکی به ریس جمهور نظرتون بدهید.ممنون

   8 ماه پیش, 1 هفته

  • : محبوبی و لایک:))لطفا تو گروه اولم(ghalb) ┱ ᴿᵃᵈᶤᶜᵃˡ ┲ (ghalb) عضو شید و محبوبش کنید (relax) سِپاس (khoob)

   1 سال و 2 ماه قبل

  سلامتی یارش منو یادش....
  هه این که شد به نفع اون....
  پس به سلامتی یارش منو رفیق فابش
  این شد.....

  • مهدی بیخیال : خودت برو بابا!خيانت کجاش باحاله

   1 سال و 2 ماه قبل

  • solaleh ..d : بروو باو این چیزا چرته منم برا باحالیش گذاشتم

   1 سال و 2 ماه قبل

  • مهدی بیخیال : بازم خيانت يا فقط ي شعر

   1 سال و 2 ماه قبل

  به من نگو اونا
  پشت سر من چى گفتن!
  به من بگو چرا اینقدر پیش تو راحت بودن که درباره من حرف بزنن؟!

  • shaili mahani : (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol)

   1 سال و 9 ماه قبل

  • solaleh ..d : واااااااا؟ چرا اینقدر عصبی هسي؟

   1 سال و 10 ماه قبل

  • ali . : به خودم مربوطه

   1 سال و 10 ماه قبل

  ﺑﯿﮕﻨﺎﻩ ﭘﺎﯼ ﺩﺍﺭ ﺭﻓﺖ …
  ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺴﺖ ﺑﺎﻻﯼ ﺩﺍﺭ ﻫﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﻓﺖ
  ﭼﺎﻗﻮ ﺩﺳﺘﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﯾﺪ …
  ﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﮔﻞ ﻧﮑﺮﺩ …
  ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺩﻭﺭﯼ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﻧﯿﺎﻭﺭﺩ …
  ﺩﺭ ﻭ ﺗﺨﺘﻪ ﻫﻢ ” ﺍﺻﻼ ” ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻮﺭ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ …
  ﺑﺎﺭ ﮐﺞ ﻫﻢ ﭼﻪ ﺧﻮﺏ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻝ ﺭﺳﯿﺪ …
  ﺑﻪ ﺩﻋﺎﯼ ﮔﺮﺑﻪ ﮐﻮﺭﻩ ﻋﺠﺐ ﺑﺎﺭﻭﻧﯽ ﺍﻭﻣﺪ …
  ﺗﺎﺯﻩ: ﮐﺎﺭ ﺍﺯ ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺎﺭﯼ هم ﻋﯿﺐ ﮐﺮﺩ …
  ﻣﺎﻩ ﻫﻢ ﭼﻪ ﺧﻮﺏ ﺯﯾﺮ ﺍﺑﺮ ﭘﻨﻬﻮﻥ ﻣﻮﻧﺪ …
  ﻭ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎ ﭘﻮﻝ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺁﻭﺭﺩ
  ﻭ ﻇﻠﻢ ﻣﻮﻧﺪﮔﺎﺭ ﺷﺪ !!!
  ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺿﺮﺏ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺭﺳﯿﺪﻩ!
  .

  • nafas .a : محبوبی گلم..... (gol) (gol) (ghalb)

   1 سال و 10 ماه قبل

  • یکی بود یکی نبود : لایک...

   1 سال و 10 ماه قبل

 • ﻣَـــــــــﺮﺩﯼ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﺑﺨﻮﻥ . . . خوشت اومد پست مجدد کن شاید به رگ غیرت بعضیا فشار بیاد

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺭﻭﯼ
 • ﻣَـــــــــﺮﺩﯼ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﺑﺨﻮﻥ . . . خوشت اومد پست مجدد کن شاید به رگ غیرت بعضیا فشار بیاد

  ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺭﻭﯼ ﺻﺤﺒﺘﻢ ﺑﺎ ﺍﯾﻨﺎﯾﯿﻪ ﮐﻪ ﻫﯽ 85 ، 85 ﻣﯿﮑﻨﯿﻦ
  ﻭﺍﺳﻪ ﺧﻮﺍﻫﺮﺗﻮﻧﻢ ﻣﯿﮕﯿﻦ ؟
  ﺩﻭ ﺭﻭﺯ ﺩﯾﮕﻪ ﺧﺪﺍ ﺑﻬﺖ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﯿﺪﻩ
  ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺭﯼ ﺳﺎﯾﺰ ﺩﺧﺘﺮﺕ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺷﻪ ﺗﺎ ﭘﺴﺮﺍ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺣﺎﻝ ﮐﻨﻦ؟ ﻫﺎ؟
  ﭼﯿﻪ؟ ﻏﯿﺮﺗﯽ ﺷﺪﯼ؟ ﺑﻬﺖ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ؟
  ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﮕﻪ؟
  ﺭﻓﻘﺎﯼ ﮔﻠﻢ ، ﺩﻭﺳﺘﺎﯼ ﻋﺰﯾﺰ !!!
  ﺟﻮﻭﻧﺎﯼ ﻫﻢ ﺳﻦ ﻭ ﺳﺎﻝ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﻧﺮﻓﺘﻦ
  ﺟﻮﻧﺸﻮﻧﻮ ﺑﺪﻥ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ ﺳﺎﯾﺰ ﻧﺎﻣﻮﺳﻤﻮﻥ ﮐﻪ ﺩﺧﺘﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺸﻮﺭﻥ ﺭﻭ ﺳﻮﮊﻩ ﮐﻨﯿﻢ !
  ﯾﮑﻢ ﻏﯿﺮﺕ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ
  ﺩﺍﺩﺍﺷﺎﯼ ﮔﻠﻢ " ﻏﯿﺮﺕ " ﺑﻪ ﻫﺎﺭﺗﻮ ﭘﻮﺭﺗﻮ ﺑﺪ ﺩﻟﯽ ﻭ ﮐﺘﮏ ﺯﺩﻥ ﻧــــــــــﮯ
  ﻏﯿﺮﺗــــــــــ ﻣﺮﺩﻭﻧﮕﯿـــﮧ
  ﻏﯿﺮﺗـــــــــــ ﭘﺎﯼ ﺣﺮﻓﺖ ﻭﺍﺳﺘﺎﺩﻧﻪ ﻭ ﺩﻝ ﻧﺸﮑﻮﻧﺪﻧﻪ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺱ ، ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎﻩ ﺑﻮﺩﻧﻪ
  ﻏﯿﺮﺗــــــــ ﺗﻮ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻧﺎﻣﻮﺱ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﯿﻔﺘﺎﺩﻧﻪ
  ﻏﯿﺮﺗــــــــ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺗﻮ ﮐﻮﭼﻪ ﺧﻠﻮﺕ ﻭ ﺗﺎﺭﯾﮏ ﻭﻗﺘﯽ ﺭﺩ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺩﯾﺪﻧﺖ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﮐﻨﻪ ﻧﻪ ﻭﺣﺸﺖ !!
  ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﯽ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ حذف عضویت بزنه
  ﻭﻟﯽ ﻓﻘﻂ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﻡ ﯾﻪ ﮐﻢ ﺑﻪ ﺭﮒ ﻏﯿﺮﺗﺘﻮﻥ ﻓﺸﺎﺭ ﺍﻭﻣﺪﻩ باشه . . .

  • solaleh ..d : برا چي؟

   1 سال و 9 ماه قبل

  • وحید داداش : فک کن داداشتم

   1 سال و 9 ماه قبل

  • parya shitoooon : با اجازه کپی

   1 سال و 10 ماه قبل

  یه بیماری هم هست
  دختره میگه زشتم؛  فقط بخاطر اینکه دوستاش بهش بگن نه خیلی خوشگلی‼️

  • .AmiR ツ .. : محبوبی .بمحبوب .مرسی

   1 سال و 9 ماه قبل

  • Moon شهیدی : سلام اگه عضو گروه شادترین ها نیستی ازتون خواهش می کنم به گروه شادترین ها بپیوندید و اگه عضو هستید یه زحمت بکشید و واسمون پستهای قشنگ تو گروه شادترین ها قرار بده (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (ghalb) (gol) (gol)

   1 سال و 10 ماه قبل

  • solaleh ..d : خخخخخخ نابود که هیچی له میشه

   1 سال و 10 ماه قبل

 • “سلامت را نخواهند گفت پاسخ “!!
نه اينكه “سرها در گريبان “باشد ، نه !!
خطها خراب است !
شارژها ته ك
 • “سلامت را نخواهند گفت پاسخ “!!
  نه اينكه “سرها در گريبان “باشد ، نه !!
  خطها خراب است !
  شارژها ته كشيده !
  نفسها تكراري مي آيند و ميروند !
  سرها همه در گوشيها جا مانده و دلها را نميدانم كجا !
  خلاصه كسي نمي بيند ، نمي شنود سلامت را !
  بيهوده مي كوشي مترسك جان !
  كلاغها هم كارو بارشان بي رونق است
  كبوترها هم بالهايشان سنگين !
  پستچي ها بيكارند …
  سوار ماشين و هواپيما مي شوند نامه اي اگر باشد !!

  • solaleh ..d : چشم عزیزم

   1 سال و 10 ماه قبل

  • •°•✿Μ€ŁΞŞ ✿•°• : سلام اجی.خوبی؟محبوبت کردم.جبران کن لطفا.میسی✌❤

   1 سال و 10 ماه قبل

  • سام شمال : like (gol)

   1 سال و 10 ماه قبل

 • سر شماری
1-پرسپولیس
2- استقلال 
کامنت بزارید ببینیم کی میبره (sheitoon) (sheitoon)
 • سر شماری
  1-پرسپولیس
  2- استقلال
  کامنت بزارید ببینیم کی میبره

  • .... SAMAN .... : پرسپولیس (ghalb) محبوب و فول لایکی...دعوتی به گروه اول پروفایلم(haa)

   1 سال و 2 ماه قبل

  • :| . : هه پرسیدن دارخ خو معلومه که پرسپولیس

   1 سال و 8 ماه قبل

  • E L Z : پرسپوليس (ghalb) (ghalb)

   1 سال و 9 ماه قبل

  ادامه... دوستان
  • مرضیه زرگری
  • سپیده بیگلری
  • مهدی اله دادی
  • Soltan HamMihan
  • HaMeD nosrati
  • moji rapap
  • امیر کمالی
  • شهاب غریبه ی آشنا
  • محمد م
  • عباس پوشه دار
  • سارا خانی
  • مصطفی a
  • مبینا A
  • afshin amini
  • نازگل بابایی
  • arvin maleki
  431 هواداران
  بازدیدکنندگان