سولان عزيزي

(solan123 )

سولان عزيزي

6 روز پیش و 10 ساعت قبل

تا نباشد عشق در دل کلبه کی ویران شود ؟

مهر وعشق عارفانه جمـلگــی خیــزان شــودصـف کشیده روی قـلبــم لشــکر انــدوه وغـــم

بــوی وصلت بــر دل من چون گل و ریحان شودقلـب عاشـــق دائـمــاً در انتظــار وصـلت است

گـر وصالی بین باشد ! دل چرا حــیران شــود ؟مـــا الــفبــای مـحبــت را ز بــر کــــردیــم تــا

مهــر حمــد بـی کرانش تیشــه بر رنــدان شـودجنت الـمأوای عشقش دل ز ریشه کنـده است

تیــر مـهــر دیــدگــانـش بــر دلــم پیـکــان شـودانتـظــار یک کــلام از ســوی دلبــر بــــوده ایم

تــا ســلامــی داد دنیــا پیش مــا میـزان شـودنکته ها گویند پی عاشق که اینست و چنـان !

در خیــال خویــش عاشق یوسف کنعان شـوددیـــدگــانــم بــر رهــش وصلت به ابرو دوختـه

از فراقش نرگســم در شب همی گریان شـودعاشقــی را پیشه ی خـود کرده ام در این دیـار

هرکه عاشق شدزچشم مردمش شیطان شوددلبـــرا ! عــزلت نــشـین گوشــه میــخـــانــه ام

شـور بختی بین ! که دادم ناله ی مستان شودخــم بــه ابــرویت نیاور ، چون خمیده گشته ام

شهرت عشقــم بــه کــوی مــردم تهران شـودای "سولا" کم گـوی از وصــل وفــراق عاشقــی

چونکه
[ادامه...]

سلام
منم امشب اتفاقي اومدم

  • ... . مشکات : ..سلام دوست خوب ..خوش آمدید .. (gol)

    1 روز و 12 ساعت قبل

  • لیلا رهبری : سلام دوست عزیز...خوبی ...امیدوارم که همیشه موفق باشی...ممنون میشم که بیایی و عضو گروه صمیمی (همــــــــــــه چیــــــــز از همــــــــه جـــا)بشی و مارو خوشحال کنی... ممنونم از حضور شما .اگر هم عضو هستی زحمت بکش محبوبش

    5 روز پیش و 23 ساعت قبل

  • چادرم افتخارمه : پس همین جور اتفاقی خوش اومدین (gol)

    1 هفته

ادامه... دوستان
  • لیست دوستان کاربر مخفی و یا خالی است
31 هواداران
بازدیدکنندگان