پخش زنده

  • این متنو باید با آب طلا نوشت: هم مسجدو هم کعبه وهم قبله بهانه است دقت بکنی نور خدا داخل خانه است در مسجد و در کعبه به دنبال چه هستی؟ اول تو ببین قلب کسی را نشکستی؟ اینگونه چرا در پی اثبات خداییم؟ همسایه ی ما گشنه و ما سیر بخوابیم در خلقت ما راز و معمای خدا چیست؟ انسان خودش آیینه یک کعبه مگر نیست؟ برخیز و کمی کعبه ی آمال خودت باش چنگی به نقابت بزن و مال خودت باش تصویر خدا پشت همین کهنه نقاب است تصویرخداواضح وچشمان توخواب است شاید که بتی در وسط ذهن من و توست باید بت خود ، با نم باران خدا شست گویی که خدا در بدن و در تنمان هست نزدیکترازخون و رگ گردنمان هست...

    هرگونه رابطه مجازی که با چت همراه باشد به احتمال زیاد به وابستگی منجر خواهد شد ولو طرفین با نام "داداش و آبجی" یکدیگر را خطاب کنند. وابستگی، عزت نفس را از انسان می گیرد و فرد را به حدی ذلیل میکند که گاهی با قربانی کردن ارزشها و پیروی از شهوات، سرانجامی جز تباهی نخواهد داشت. اگر ندای وجدان درونی در فرد بیدار باشد، از خود خواهد پرسید که براستی" چرا چت میکند(؟) گاهی میتواند ناشی از فقر و کمبودهای عاطفی، روحی و خلاءهایی در زندگی باشد. اما آیا چت خواهد توانست این خلاءهای روحی را برطرف کند(؟) آیا فرد براستی با چت از نظر روحی غنی و ارضا میشود و یا این عمل برایش تنها مُسکّنی بیش نخواهد بود(؟)

  • خدایا؛ امروز راباعشق تو آغازمیڪنم بخشندگی از توست عشق در وجود توست قدرت در دستانِ توست... بخشندگی را به ما بیاموز عشق را در وجود ما قرار ده تامهربان باشیم روزتون بخیر و شادی

  • پدر... واحد پول ایران چیه؟ بستگی داره پسرم! ﻭﺍﺣﺪ ﭘﻮﻝ ما ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻓﯿﺶ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﺎﺭمندا ریاله، ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺮﺝ ﮐﺮﺩﻥ ﺗﻮمنه، ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺷﻮﻩ ﺩﺍﺩﻥ ﻭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﯿﻠﯿﻮنه، و البته برﺍﯼ ﺍﺧﺘﻼﺱ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ هست!