مهیار ..............

2 روز پیش و 20 ساعت قبل
 • به چشم هایم بیا مسیر آمدنت را از ‌مژه فرش میکنم به چشم هایم بیا در خواب در رویا به چشم هایم بیا ‌مثل بارانِ هر شب مثل شعر های قبل از خواب به چشم هایم بیا که این‌کوچه سخت دلتنگ عبورِ یک عابرِ عاشق است! #حامد_نیازی

  مهیار ..............

  2 روز پیش و 20 ساعت قبل
 • به چشمهایت بگو صدایم ‌نزنند "جانم" میان بوسه های جا مانده در دهانم‌ گم‌ میشود به چشم هایت بگو صدایم‌ نزنند لبهایم قفل می شوند و‌ کلیدش میان دوستت دارم های ‌نگفته ی دهانِ تو مفقود! به چشم هایت بگو صدایم ‌نزنند بگو تماشایم‌ کنند وقت رسیدن به تو چطور در جیب پیراهنم دنبال یک با من بمان میگردم به چشم هایت بگو صدایم‌ نزنند مرا ببوسند بی وقفه بی وقفه بی وقفه چون باران! #حامد_نیازی

  هونیا بانو 18 .......

  5 روز پیش و 13 ساعت قبل [LΘȘτ ίɴ ϓΘƲ]

  غمیگن که میشدم میگفت مراقبم باش میخندیدم میگفت مراقبم باش شاعر که میشدم، دورش که میگشتم میگفت مراقبم باش در آغوشش که میگرفتم میبوسیدمش عبادتش که میکردم میگفت... مراقبم باش میگفت مراقب منی که درتوست باش آن من که در تو نفس میکشد آنقدر مراقبش بودم که... عاشقش شدم! وقت فدا شدن گفتم حالا تو مراقبم باش! #حامد_نیازی

 • دلتنگ نباشم چگونه همین که می دانم تنها کتاب می خوانی تنها چای می نوشی تنها بغض می کنی دلتنگ می شوم وقتی تنها سفر رفتن را یاد گرفته ای تنها خاطره ساختن را بلد شده ای و تنها خندیدن را از بر دلتنگ می شوم همین که صبح ها بدون دوستت دارم بیدار می شوی و خوشحال می شوی با عکسهای تک نفره اینکه نیستم کنارت دلتنگ می شوم دلتنگم ... وقتی کسی نیست شبهایت را بخیر کند و دعا می کنم شبهایم را خدا بخیر کند دلتنگم زمانی که به یاد می آورم ما هنوز دونفریم و به تار مویت قسم این دلتنگی خود عشق ست حالا بگو دل تنگت نباشم #حامد نیازی

 • در چشم هایت خدا هست ، شاد و سرحال در چشم هایت من هستم ، خوشبخت و راضی در چشم هایت دنیا هست ، بهشت هم در چشم هایت می بینم که دستت را گرفته ام و کابوس می شکافیم و رویا می بافیم در چشم هایت هزار آری داری و روی لب هایم هزار دوستم داری #حامد نیازی

 • یا بعد از این دیگر مرا دست خدا نسپار یا از همین حالا برو... دست از سرم بردار در جاده ی این ارتباط ظاهرا مشکوک رد خیانت را برای من به جا نگذار امشب ستون خاطرات تلخ و شیرین ام می لرزد از این شایعات تلخ لاکردار می میرم از اینکه به جای قاب عکس تو مشت جدائی را بکوبم روی این دیوار ! ای کاش میمردم ولی هرگز نمی ماندم تا آخر این زندگی در حسرت دیدار ای عشق! ای دیوانه ی بی رحمِ زنجیری یک پمپ بنزین را نسوزان پایِ یک سیگار #حامدقاسمی

 • بگذار دست‌هایت صورتم را ببوسند و روی چشم‌هایم خوابشان ببرد! بگذار صدایت بزنم عزیزم، عمرم، جانم.. و به عشقم که رسیدم لبخند بزنی و با شیطنت بروی توی لباسم قایم شوی! بگذار از ترس پیدا نکردنت بغض کنم و ببارم! تا خدایی که بلد نیست بازی‌مان را به خاطر من ساعت‌ها دنبالت بگردد! بگذار سر به سرش بگذاریم و بخندیم.. تا با مهربانی از خوشی‌مان ذوق کند! بگذار عاشق باشیم.. دیوانگی کنیم! خدا عاشق‌های دیوانه را خیلی دوست دارد ...