• من هیچ حرفی ندارم اما دوست داشتم جای تو باشم که این ها را میخوانی یا جای خودم وقتی با لبخند میگویی پدر سوخته دلبری نکن! دوست داشتم جای پنجره ی بخار گرفته باشم که رویش قلب میکشی یا جای قلب باشم که اسمم را رویش حک میکنی، دوست داشتم همین استکان کمر باریک باشم که می دود سمت لبهات... یا چای باشم،فوتم کنی،نفست را بچشم و هورت بکشی ام! حرفی ندارم،راضی ام،اما کاش... خون بودم در رگهات،رگ در تنت،تن در آغوشم! کاش عینک روی گونه ت بودم،گونه روی صورتت،صورت روی لبهایم! کاش عطر رو لباست بودم یا لباس بر اندامت! میدانی عزیزم،من هیچ حرفی ندارم من همین حرف ها را هم نداشتم عاشقت شدم و وقتی عشقت در سرم جا نشد مثل دیوانه ها گفتم کاش پسر بچه ی همسایه بودم که هر روز موهایم را به هم میریختی شکلاتم را میدادی ذوق مرگ میشدم و تو را زندگی میکردم! #دوستت_دارم_خیلی __________________ مـღــن و بانــღــو
    ادامه پست...

    من اگه پسر بودم زیر ابروهامو برنمیداشتم ک مثلا خوشگلتر دیده شم مث دخترا با ناز و ادا را نمیرفتم با سیگار و گل و... مردونگی و بزرگ شدنمو ثابت نمیکردم لاشی بازیو پرستیژ و کلاس نمیدونستم پی امای دختری ک دوسم داره نشون دوستام نمیدم ک بخندیم و شاخ بنظر برسم بینشون بلندی صدامو ب رخ پدر و مادری ک از جونشون واسم مایه گذاشتن نمیکشم وقتی از کنار دُختري رد میشم سعی میکنم جای ترس احساس ارامش کنه #جامعه_ما_مرد_خیلی_کم_داره