• نه غزل نوشته بودم نه ترانه ای سرودم که به حرمت سکوتم، تو به دیدنم بیائی نه #سراغ من گرفتی، نه سخن به #نامه گفتی به همان بهـانه ای که، نشنیده ای ندائــی #فریدون_مشیری

  • ‌ ‎چشمهايت را مي‌ بوسم ‎مى‌ دانم هيچ كس ‎هيچ گاه در هيچ لحظه اى از آفرينش، ‎آنچه را كه من ‎در گرگ و ميش نگاه تو ديدم ‎نخواهد ديد ... ‎#فریدون_مشیری ╭┅═ঊঈ♥️ঊঈ═┅╮ ،،،