دیدبان

....... απομονωμένος

3 روز پیش و 16 ساعت قبل

#فریدون_مشیری: به كسي كينه نگيريد دل بي كينه قشنگ است به همه مهر بورزيد به خدا مهر قشنگ است دست هر رهگذري را بفشاريد به گرمي بوسه هم حس قشنگي است بوسه بر دست پدر بوسه بر گونه مادر لحظه حادثه بوسه قشنگ است بفشاريد به آغوش عزيزان پدر و مادر و فرزند به خدا گرمي آغوش قشنگ است نزنيد سنگ به گنجشك پر گنجشك قشنگ است پر پروانه ببوسيد پر پروانه قشنگ است نسترن را بشناسيد ياس را لمس كنيد به خدا لاله قشنگ است همه جا مست بخنديد همه جا عشق بورزيد سينه با عشق قشنگ است بشناسيد خدا را هر کجا یاد خدا هست سقف آن خانه قشنگ است

  • به شراب ِ ارغوانی مشکن خمار ما را به نسیم مهربانی بنشان غبار ما را ‌ گل باغ دوستی را به سرشک پروراندم تو به باد غم سپردی همه برگ و بار ما را ‌ تو که ساغر لبت را به لبم نمی‌گذاری به تبسمی سحر کن شب انتظار ما را ‌ به نسیم نوشخندی دل همچو غنچه وا کن به شکوفه‌ی نگاهی برسان بهار ما را ‌ ز بشر گذشته بودم به خدا رسیده بودم تو اگر نبسته بودی سر ره گذار ما را ‌ تو درین سیاه شب‌ها به فروغ باده مانی که به مهر می‌نوازی دل بیقرار ما را ‌ #فریدون_مشیری

  • آمدم قافیه ساز دل مینا بشوم تا ببینم گل زیبایی و شیدا بشوم باز کن صورت خود را و تماشایی شو آمدم بوسه زن صورت زیبا بشوم دست در دست غزل ها بده و با من باش تا در این قافیه در قلب شما جا بشوم چشم تو قلب مرا سوی خودش می خواند قصد دارم که از احوال تو جویا بشوم کمرم خم شده از دست دلم، کاری کن آنچنان زد به زمین ام، که نشد پا بشوم همه از عشق من و بوی شما با خبر اند باز هم دل به هوا خاست که رسوا بشوم #فریدون_مشیری

    ..... Maryam

    2 هفته پیش و 2 روز قبل
  • ‍ کنار چشمه ای بودیم در خواب تو با جامی ربودی ماه از آب چو نوشیدیم از آن جام گوارا تو نیلوفر شدی من اشک مهتاب به من گفتی که دل دریا کن ای دوست همه دریا از آن ما کن ای دوست دلم دریا شد و دادم به دستت مکش دریا به خون پروا کن ای دوست به شب فانوس بام تار من بود گل آبی به گندمزار من بود اگر با دیگران تابیده امروز همه دانند روزی یار من بود #فریدون_مشیری