تف به این شانس.... تو اخبار میگفت یارو داشته تو کوه قدم میزده یه زمرد پیدا کرده به ارزش چند میلیون دلار! اونوقت من دیروز داشتم تو خیابون راه میرفتم یه ۲۵ تومنی دیدم اومدم بردارمش خشتکم پاره شد!!! دو هزار تومن دادم خیاط دوختش #بخند:)لطفا

کســـــخل کیست؟ (Smiley)(Smile)(Smiley) . کسخل دوس دختر منه، بااینکه میدونه نمیگیرمش اما بازم بهم میده. از اون کسخل تر خودمم که مسائل شخصیمو به شما میگم! از من کسخول تر شمایید که به کسشعرای من گوش میدین! از بقیه کسخلتر تویی که این پیامو میخوای کپی کنی.. کسخل چرا میخندی(@) #بخند:)لطفا

یکی میره وام بگیره دو تا سوال ازش میکنن : 1)وقت سکس شورت خانمتو تو در میاری یا خودش؟ میگه خودم. 2) تموم که میشه کی پاش میکنه؟ میگه خودش. میگن وام به شما تعلق نمیگیره چون خرت که از پل بگذره قسطاتو نمیدي #بخند:)لطفا

لاشخور کیست...؟ کسی که نه تنباکو بار میذاره، و نه ذغال میذاره و میچرخونه، موقع چاق کردنم میگه سرم درد میگیره به خدا...، وقتی قلیون چاق شد،انگار پستونک بچگیشو دادن دستش دیگه نمیخواد پس بده...! دارین شما هم از این موجودات موذی و خطرناک....؟ #بخند:)لطفا

ﺑﭽﻪ ﻟﺐ ﺳﺎﺣﻞ ﺍﺯ ﻣﺎﻣﺎﻧﺶ ﻣﯿﭙﺮﺳﻪ : ﺍﻭﻥ ﭼﯿﻪ ﺗﻮ ﺷﻮﺭﺕ ﺍﻭﻥ ﺁﻗﺎﻫﻪ؟ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﻣﯿﮕﻪ: ﭘﻮﻻﺷﻮ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺗﻮ ﺷﺮﺗﺶ |: .. . . . ﺑﭽﻪ ﻣﯿﮕﻪ : ﺟﺎﻟﺒﻪ ﻫﺮﭼﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﭘﻮﻟﺪﺍﺭﺗﺮ ﻣﯿﺸﻪ  #بخند:)لطفا

دانـشـمـنـدان کـشـف کـردنـد کـه مـالـش روزانـه نـیـم سـاعـت بـاعـث پـیـشـگـیـری از سـرطـان سـیـنـه مـیـشـه!!! پـیـشـگـیـری بـهـتـر از درمـان اسـت ... بـا مـا تـمـاس بـگـیـریـد!!! #بخند:)لطفا

ﺯﯾﺒﺎ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯿﺶ ﻣﯿﺸﻨﻮﻩ : . . ﺑﺎﺯﻡ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﯾﺎ ﺑﭙﻮﺷﻢ .. . . . ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻱ " ﺑﺎﺷﻪ ﻓﻘﻂ ﻳﻮﺍﺵ " ﻭ " ﺑﺮﯾﺰ ﺗﻮﺵ ﻗﺮﺹ ﺧﻮﺭﺩﻡ " ﻫﻢ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﺍﻱ ﺧﺎﺹ ﺧﻮﺩﺷﻮ ﺩﺍﺭﻩ ﺟﻤﻠﻪ "ﺗﺎ ﺗﻪ ﺑﮑﻦ ﻣﻦ ﺣﻠﻘﻮﯾﻢ " ﮐﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﺳﮑﺎﺭ ﺑﻬﺶ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ  :| #بخند:)لطفا

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﺮﺍﺡ ﻗﻠﺐ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯿﻤﯿﺮﻩ ﺑﺮﺍﺵ ﺗﺎﺑﻮﺗﯽ ﺑﺸﮑﻞ ﻗﻠﺐ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﯾﻬﻮ ﻭﺳﻂ ﻣﺮﺍﺳﻢ، ﯾﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯿﺨﻨﺪﻩ! ﻣﯿﭙﺮﺳﻨﺪ ﭼﯽ ﺷﺪﻩ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ . . . . . . . . . ﻣﯿﮕﻪ: ﻣﻦ متخصص ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﺯﺍﯾﻤﺎﻧﻢ! ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺗﺎﺑﻮﺗﻤﻮ ﺗﺼﻮﺭ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ!!!!!!!!! #بخند:)لطفا

" ﭘﺸﺖ ﭼﺮﺍﻍ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﮔﻔﺘﻢ : ﺧﺎﻧﻮﻣﯽ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺪﯾﻢ؟؟؟ ﮔﻔﺖ : ﺷﺮﻁ ﭼﯽ؟؟؟ ﮔﻔﺘﻢ : ﭼﺎﯼ ﻭ ﻗﻠﯿﻮﻥ ﻫﺮﮐﯽ ﺑﺎﺧﺖ ! ﮔﻔﺖ : ﺑﺎﺷﻪ ﺍﻣﺎ ﺍﮔﻪ ﺗﻮ ﺑﺎﺧﺘﯽ ... . . . . . . . . . . . ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎﯼ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﯾﻢ !!! ﺧﯿﻠﯽ ﺩﺍﻏﻮﻥ ﺷﺪﻡ ... ﻓﺮﺍﺭ ﮐﺮﺩﻡ   170 ﺗﺎ ﻣﯽ ﺭﻓﺘﻢ، ﺳﭙﺮ ﺑﻪ ﺳﭙﺮ ﺩﻧﺒﺎﻟﻢ ﺑﻮﺩ ﺍﻵﻧﻢ ﮐﻪ ﺭﺳﯿﺪﻡ ﺧﻮﻧﻪ ﻭﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﺳﺮ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﯽ ﮔﺎﺯ ﻣﯿﺪﻩ !! #بخند:)لطفا

دختره اومده پست گذاشته: آغا تعارف که نداریم، من اگه میتونستم به احسان علیخانی مـــیدادم! رفــیقش زیر پستش کامنت گذاشته: تو رو مجـــــری شبکه استانی ایلامـــم نمیــــکنه... #بخند:)لطفا