ﺑﻮﺳﻪ ﺭﺍ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﮐﻦ ﻫﺮ ﺷﺐ ﻃﻼﻗﺖ ﻣﯽ ﺩﻫﻢ... ﻗﺎﺿﯿﺶ ﻣﻦ، ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻦ، ﺷﺎﮐﯿﺶ ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ ... . . . . . . . . ﺍﯾﻨﻮ ﺍﺯ ﮔﺮﻭﻩ ﻭﮐﻼ ﮐﺶ ﺭﻓﺘﻢ، طرف داشت باهاش مخ یه خانم وکیل رو می زد #بخند:)لطفا

به بابام میگم از باجناقت یاد بگیر... کولر گازی خریده که هیچ همش روشن هم میکنه... بابام برگشته میگه: کیونی تو هم از بچه باجناقم یادبگیر جق نمیزنه که هیچ... دوس دختراشم میاره با باباش با هم میکنن #بخند:)لطفا