• عمریه خونه تو مهمونم ..............تا همین جاشم ازت ممنونم .. . اگه حتی بکنی بیرونم...............تا همین جاشم ازت ممنونم .. . اره من خیلی بدم میدونم..........تا همین جاشم ازت ممنونم .. .............ممنونم از هرچی غم بیخیالم کردی.................. ............. تاهستم به یادت هستم به یادت هستم............. پر غصه هم نبین میخندم........تا همین جاشم ازت شرمندم.. . من از هرچی غیر تو دل کندم..تا همین جاشم ازت شرمندم ... . اگه این طور نباشه بازندم......تا همین جاشم ازت شرمندم ... ..........نوش جونم که برات دلتنگم نگران من نباش........... .............اگه من پای غم تو لنگم نگران من نباش............. ..........اگه عمرم داره از کف میره نگران من نباش........... . دیگه دوسم نداری میدونم .........تاهمین جاشم ازت ممنونم. ....دیگه حتی نفسم در نمیاد کاری جز گریه ازم بر نمیاد..... . #تا_همین.جاشم/ازت(ممنونم)
    ادامه پست...

    علی امیرعسجدی

    4 ماه پیش و 3 هفته قبل
  • به نامِ خدا سلام-میتوان زیبا زیست… نه چنان سخت که از عاطفه دلگیر شویم، نه چنان بی مفهوم که بمانیم میان بد و خوب! لحظه ها میگذرند گرم باشیم پر از عشق و ایمان و امید… نور باشیم و سراسر خورشید… ------------------------------------------ #ممنونم از لطف و توجُّه ارزشمندتون# الهی-به احترامِ پنج تَنِ آلِ عبا«عَلَیهِمُ السَّلام»،و بندۀ پاک و بزرگوارت حضرتِ مهدی «عجّ»درصراط مستقیمت ثبات قدم عطافرما«آمین یاربَّ العالَمین» #الهی-که-سراسر-زندگیتون؛با-لطف-خدا# #سالم-و-صالح-و-شاد-حسینی-باشید# #دعاگو؛مشاورتربيتیِ خانواده علی امیرعسجدی#