• بــــʘ͜͡ʘـــد خــــʘ͜͡ʘـــواه زیــــــʘ͜͡ʘـــــاده انگــــــʘ͜͡ʘــــار سـعـــــ⊙̯͡⊙ـــــید خــــʘ͜͡ʘــــوارشــــʘ͜͡ʘـــــونـــــʘ͜͡ʘــــو گــــــʘ͜͡ʘـــــاییده بــــʘ͜͡ʘـــد خــــʘ͜͡ʘـــواه زیــــــʘ͜͡ʘـــــاده مــــʘ͜͡ʘـــــا ســـــʘ͜͡ʘـــــواره اونــــــʘ͜͡ʘــــــا پـــیــــــــʘ͜͡ʘـــــاده در کــــــʘ͜͡ʘـــــل هــــــʘ͜͡ʘـــــیـــچــــی نــیـســــــʘ͜͡ʘـــــتین آخــــــʘ͜͡ʘــــــرش کــــــʘ͜͡ʘـــــارتــــــʘ͜͡ʘـــــون بــــــʘ͜͡ʘـــــمال بــــــʘ͜͡ʘـــــمالــه‍ #تبآهکآر