گمشده در غبار

2 هفته پیش و 6 روز قبل

اندر حکایت جاسوسی! (خاطره واقعی یک دانشجوی ایرانی تحصیل کرده در یوگسلاوی در دهه 70 میلادی) ‌ در یوگسلاوی رسم بود که دانشجویان خارجی پس از فراغت از تحصیل به دیدار رهبر یوگسلاوی برده می شدند و ایشان برایشان سخنرانی می کرد. مطابق همین رسم ما را هم بدیدار تیتو بردند و ایشان ضمن سخنرانی خاطره ای از دوران انقلاب در یوگسلاوی و پیروزی آن تعریف نمود تیتو گفت : چندسال پس از پیروزی انقلاب و استقرار دولت از کا گ ب اطلاع دادند که در کابینه شما یک جاسوس سیا وجود دارد .وی را شناسایی و دستگیر کنید. تیتو می گوید : تمام تلفن ها و مکاتبات و رفتار افراد کابینه را تحت کنترل قرار دادیم و پس از مدتی مایوس شدیم هیچ نشانی از جاسوس پیدا نکردیم. پس از مدتی جستجو ، نا امیدانه و عاجزانه درخواست شناسایی و معرفی جاسوس در کابینه را از روسیه نمودیم از "ک گ ب" به وی اطلاع می دهند "معاون اول تو در کابینه #جاسوس_سیا است." تیتو از این خبر متحیر می شود و پس از اتمام یکی از جلسات کابینه از وی می خواهد بماند. تیتو می گوید : در یک جلسه دو نفری اسلحه را روی شقیقه معاون اول گذاشتم و از وی سوال کردم آیا تو جاسوس سیا هستی؟ او که متوجه شد قضیه لو رفته است به جاسوسی خود اعتراف نمود . تیتو از او سوال می کند از چه وقت با سیا همکاری می کنی؟ پاسخ : از زمان دانشجویی قبل ازپیروزی انقلاب در زمان جنگهای چریکی ! س : در این مدت با تمام کنترل های امنیتی ، هیچ ارتباطی با سیا، از تو کشف نشد ؟ ج : الان هیچ ارتباطی با سیا ندارم. س: چگونه عضوی هستید که ارتباط ندارید ؟ ج: سیا مسئولیتی به من واگذار کرده که وظیفه ام را انجام می دهم س: مسئولیت تو چیست ؟ ج: به من ماموریت داده شده تا "در سپردن پست ها به افراد غیر تخصصی عمل کنم " و تا کنون هم این گونه عمل کرده ام! تیتو می گوید : نگاهی کردم به افراد کابینه و مدیران ارشد دیدم همین طور است!! هیچ کس سر جای خودش نیست ! مثلا طرف دکترای کشاورزی دارد ولی وزیر نیرو است و یا دیگری برق خوانده اما وزیر مسکن است! معاون تیتو می گوید : تحلیل سیا این بود که با این روش ، انقلاب بدون کودتا و حمله خارجی از درون متلاشی می شود⁉ «بدون منبع» اما جالب توجه کانال تخصصی #جاسوسان @jasousan
ادامه پست...

گمشده در غبار

2 هفته پیش و 6 روز قبل

اندر حکایت جاسوسی! (خاطره واقعی یک دانشجوی ایرانی تحصیل کرده در یوگسلاوی در دهه 70 میلادی) ‌ در یوگسلاوی رسم بود که دانشجویان خارجی پس از فراغت از تحصیل به دیدار رهبر یوگسلاوی برده می شدند و ایشان برایشان سخنرانی می کرد. مطابق همین رسم ما را هم بدیدار تیتو بردند و ایشان ضمن سخنرانی خاطره ای از دوران انقلاب در یوگسلاوی و پیروزی آن تعریف نمود تیتو گفت : چندسال پس از پیروزی انقلاب و استقرار دولت از کا گ ب اطلاع دادند که در کابینه شما یک جاسوس سیا وجود دارد .وی را شناسایی و دستگیر کنید. تیتو می گوید : تمام تلفن ها و مکاتبات و رفتار افراد کابینه را تحت کنترل قرار دادیم و پس از مدتی مایوس شدیم هیچ نشانی از جاسوس پیدا نکردیم. پس از مدتی جستجو ، نا امیدانه و عاجزانه درخواست شناسایی و معرفی جاسوس در کابینه را از روسیه نمودیم از "ک گ ب" به وی اطلاع می دهند "معاون اول تو در کابینه #جاسوس_سیا است." تیتو از این خبر متحیر می شود و پس از اتمام یکی از جلسات کابینه از وی می خواهد بماند. تیتو می گوید : در یک جلسه دو نفری اسلحه را روی شقیقه معاون اول گذاشتم و از وی سوال کردم آیا تو جاسوس سیا هستی؟ او که متوجه شد قضیه لو رفته است به جاسوسی خود اعتراف نمود . تیتو از او سوال می کند از چه وقت با سیا همکاری می کنی؟ پاسخ : از زمان دانشجویی قبل ازپیروزی انقلاب در زمان جنگهای چریکی ! س : در این مدت با تمام کنترل های امنیتی ، هیچ ارتباطی با سیا، از تو کشف نشد ؟ ج : الان هیچ ارتباطی با سیا ندارم. س: چگونه عضوی هستید که ارتباط ندارید ؟ ج: سیا مسئولیتی به من واگذار کرده که وظیفه ام را انجام می دهم س: مسئولیت تو چیست ؟ ج: به من ماموریت داده شده تا "در سپردن پست ها به افراد غیر تخصصی عمل کنم " و تا کنون هم این گونه عمل کرده ام! تیتو می گوید : نگاهی کردم به افراد کابینه و مدیران ارشد دیدم همین طور است!! هیچ کس سر جای خودش نیست ! مثلا طرف دکترای کشاورزی دارد ولی وزیر نیرو است و یا دیگری برق خوانده اما وزیر مسکن است! معاون تیتو می گوید : تحلیل سیا این بود که با این روش ، انقلاب بدون کودتا و حمله خارجی از درون متلاشی می شود⁉ «بدون منبع» اما جالب توجه کانال تخصصی #جاسوسان @jasousan
ادامه پست...

گمشده در غبار

2 هفته پیش و 6 روز قبل

اندر حکایت یک جاسوسی عجیب! (خاطره واقعی یک دانشجوی ایرانی تحصیل کرده در یوگسلاوی در دهه 70 میلادی) ‌ ◀️در یوگسلاوی رسم بود که دانشجویان خارجی پس از فراغت از تحصیل به دیدار رهبر یوگسلاوی برده می شدند و ایشان برایشان سخنرانی می کرد. مطابق همین رسم ما را هم به دیدار تیتو بردند و ایشان ضمن سخنرانی خاطره ای از دوران انقلاب در یوگسلاوی و پیروزی آن تعریف نمود. تیتو گفت: چندسال پس از پیروزی انقلاب و استقرار دولت از کا گ ب اطلاع دادند که در کابینه شما یک جاسوس سیا وجود دارد .وی را شناسایی و دستگیر کنید. تیتو می گوید: تمام تلفن ها و مکاتبات و رفتار افراد کابینه را تحت کنترل قرار دادیم و پس از مدتی مایوس شدیم هیچ نشانی از جاسوس پیدا نکردیم. پس از مدتی جستجو، نا امیدانه و عاجزانه درخواست شناسایی و معرفی جاسوس در کابینه را از روسیه نمودیم. از "ک گ ب" به ما اطلاع دادند "معاون اول تو در کابینه #جاسوس_سیا است." تیتو از این خبر متحیر می شود و پس از اتمام یکی از جلسات کابینه از وی می خواهد بماند. تیتو می گوید : در یک جلسه دو نفری اسلحه را روی شقیقه معاون اول گذاشتم و از وی سوال کردم آیا تو جاسوس سیا هستی!؟ او که متوجه شد قضیه لو رفته است به جاسوسی خود اعتراف نمود . تیتو از او سوال می کند از چه وقت با سیا همکاری می کنی؟ پاسخ : از زمان دانشجویی قبل ازپیروزی انقلاب در زمان جنگهای چریکی ! س: در این مدت با تمام کنترل های امنیتی، هیچ ارتباطی با سیا، از تو کشف نشد!؟ ج : الان هیچ ارتباطی با سیا ندارم. س: چگونه عضوی هستی که ارتباط نداری؟ ج: سیا مسئولیتی به من واگذار کرده که وظیفه ام را انجام می دهم! س: مسئولیت تو چیست ؟ ج: به من ماموریت داده شده تا "در سپردن پست ها به افراد غیر متخصص اقدام کنم " و تا کنون هم این گونه عمل کرده ام! تیتو می گوید : نگاهی کردم به افراد کابینه و مدیران ارشد دیدم همین طور است!!! هیچ کس سر جای خودش نیست ! مثلا طرف دکترای کشاورزی دارد ولی وزیر نیرو است و یا دیگری برق خوانده اما وزیر مسکن است! معاون تیتو می گوید : تحلیل سیا این بود که با این روش، انقلاب بدون کودتا و حمله خارجی از درون متلاشی می شود!!! @rada_arak @Dr_seddighi
ادامه پست...

گمشده در غبار

2 هفته پیش و 6 روز قبل
 • یک نظامی کره شمالی در مرز دو کره فرار کرد و خود را به کره جنوبی رساند. فیلم ضبط شده نشان می دهد یک خودروی نظامیان #کره_شمالی در نزدیکی مرز توقف میکند و یک نظامی کره شمالی از آن پیاده شده و به سرعت به سمت مرز کره جنوبی می دود نظامیان کره شمالی همراه او نیز شروع به تیراندازی می کنند. این حادثه مربوط به چند روز پیش بوده و به تازگی فیلم آن منتشر شده است. این نظامی کره شمالی در هنگام فرار، به ضرب گلوله نظامیان مرزبان کره شمالی زخمی شد و هم اکنون در یک بیمارستان کره جنوبی تحت درمان است. این اتفاق در منطقه روستایی مرزی بانمانجوم روی داده است. این منطقه محل ورود توریست هاست که علاقمندند مرز دو کره را از نزدیک ببینند. این روستا تنها بخش از دو مرز دو کره است که نظامیان دو کره در مقابل یکدیگر مستقر هستند. دو کره جنوبی و شمالی یکدیگر را به رسمیت نمی شناسند و هم اکنون در وضعیت نه جنگ نه صلح هستند. کره جنوبی اعلام کرده است که شهروندان فراری از کره شمالی را می پذیرد. معلوم نیست علت اصلی فرار او چه بوده اما احتمالاتی همچون فضای حاکم بر کره شمالی، تنبیه یا مجازات، #جاسوسی و ... میتواند دلیل این کار او باشد. نکته #جالب آن است که فیلمبردار این واقعه (در کره جنوبی) پیش از رسیدن خودروی این نظامی به مرز در حال ضبط تصاویر از جاده ای بود که خودروی او از آنجا می آمد! و کاملا این خودرو را با بهترین کیفیت فیلمبرداری تعقیب میکرد. #تحولات_منطقه
  ادامه پست...

  گمشده در غبار

  1 ماه, 1 هفته
 • [درس و عبرت] دشمنی را آمریکایی‌ها شروع کردند «بعضی خیال میکنند دشمنی‌هایی که با ما میشود به‌خاطر این است که ما ستیزه‌گری کرده‌ایم؛ ما دائما انگشت در چشم اینها کرده‌ایم، [لذا] اینها از این جهت با ما دشمنی میکنند؛ نه، این هم خیال غلطی است، تصور غلطی است. ما شروع‌کننده نبوده‌ایم. اول انقلاب آمریکایی‌هایی که دستگیر شده بودند، چند روزی نگه داشته شده بودند، امام فرمود با کمال مراقبت بروند به محل خودشان، سفارت خودشان؛ تا قبل از اینکه مسئله‌ی تسخیر سفارت پیش بیاید -که آن هم عواملی داشت، مقدماتی داشت- [آمریکایی‌ها] در کمال امنیت اینجا زندگی میکردند؛ راحت میرفتند، می‌آمدند؛ و البته بدجنسی میکردند. ما شروع نکردیم، آنها شروع کردند؛ آنها از همان اول شروع کردند: با بدگویی، با تحریم، با طلبکاری، با پناه دادن به دشمن ملت ایران؛ شروع‌کننده آنها بودند.» ۱۳۹۵/۰۳/۲۵ http://l1l.ir/2wha پرونده‌ #انقلاب_دوم: تحلیلِ تاریخی #تسخیر_لانه‌_جاسوسی_آمریکا تاریخ ایران و جهان به روایت رهبر انقلاب https://t.me/joinchat/BVJQOTwbUhLKSt1vZAu9yg
  ادامه پست...

  شاید #سیف هم در پرونده #جاسوس هسته‌ای مجرم باشد. سخنگوی قوه قضائیه: جاسوسان به خودی خود وارد تیم هسته‌ای نشده‌اند و برخی از افراد آنها را برای تیم هسته‌ای انتخاب کرده‌اند و به طور مشخص شاید آقای سیف هم با توجه به معرفی دری اصفهانی مجرم است. ما شواهدی نداریم که #سیف از موضوع #جاسوسی دری اصفهانی خبر داشته باشد. در خصوص بابک زنجانی ما قصد اجرا داریم و الان هم حکمش در حال اجراست، اینکه ایشان پول دارد و نمی‌دهد مشخص نشده است اینکه پولی هم ندارد را نمی‌توانیم به صورت قطعی بگوییم اما هر چه مسیر بوده که وزارت اطلاعات باید می‌رفته، رفته است دو متهم هم داشته که هنوز حکمی برایشان صادر نشده است. مهدی جهانگیری همچنان در بازداشت است و پرونده در مرحله بررسی در دادسرا است/فارس
  ادامه پست...

  شاید #سیف هم در پرونده #جاسوس هسته‌ای مجرم باشد. سخنگوی قوه قضائیه: جاسوسان به خودی خود وارد تیم هسته‌ای نشده‌اند و برخی از افراد آنها را برای تیم هسته‌ای انتخاب کرده‌اند و به طور مشخص شاید آقای سیف هم با توجه به معرفی دری اصفهانی مجرم است. ما شواهدی نداریم که #سیف از موضوع #جاسوسی دری اصفهانی خبر داشته باشد. در خصوص بابک زنجانی ما قصد اجرا داریم و الان هم حکمش در حال اجراست، اینکه ایشان پول دارد و نمی‌دهد مشخص نشده است اینکه پولی هم ندارد را نمی‌توانیم به صورت قطعی بگوییم اما هر چه مسیر بوده که وزارت اطلاعات باید می‌رفته، رفته است دو متهم هم داشته که هنوز حکمی برایشان صادر نشده است. مهدی جهانگیری همچنان در بازداشت است و پرونده در مرحله بررسی در دادسرا است/فارس
  ادامه پست...