⊰⊹৶ پــانــیـذا ৶⊹⊱

1 هفته و 5 روز قبل [ســـخــن عــشـــق]
  • بچه که بودم تو برای من بادکنک بودی و بعد گل سرخی زیبا در گلدان خانه سرانجام تو کلمه و من شاعر شدم می دانم فردا تو قطاری مهربان خواهی شد و مرا از اینجا خواهی برد. #رسول_یونان

  • @shuredel ‌ قول بده که خواهی آمد اما هرگز نیا! اگر بیایی همه چیز خراب می‌شود. دیگر نمی‌توانم این گونه با اشتیاق به دریا و جاده خیره شوم! من خو کرده ام به این انتظار به این پرسه زدن ها در اسکله و ایستگاه اگر بیایی من چشم به راهِ چه کسی بمانم؟! #رسول_یونان

  • فقط تاریکی می‌داند ماه چقدر روشن است ! فقط خاک می‌داند دست‌های آب ، چقدر مهربان است ... معنی دقیق نان را فقط آدم گرسنه می‌داند ! فقط من می‌دانم تو چقدر زیبایی ... #رسول_یونان