‏شاهکار گزارش دیشب تلویزیون درباره اثبات ‎#جاسوس بودن ‎#سیدامامی، نشان دادن خانه های منطقه دروس و تونلهای زیرزمینی بهم پیوسته آنها بود. تونلهای زیر خانه های بهم پیوسته محل نگهداری نسل در حال انقراض ‎#یوز_ایرانی که نبود؟! #ashtarmalek - کانال طنز «دکترسلام»: https://t.me/joinchat/AfOYATwalJHDL-s8hkMSQw

گمشده در غبار

10 ماه پیش و 4 هفته قبل

‏دست یک ‎#دزد 34 ساله ‎#گوسفندان در خراسان جنوبی قطع شد./ یک ‎#فرماندار در امتحان ‎#دانشگاه آزاد فرد دیگری را به جای خود فرستاده است؛ این رو حداقل خودکار لای دستش فشار بدید! #ashtarmalek - کانال طنز «دکترسلام»: https://t.me/joinchat/AfOYATwalJHDL-s8hkMSQw