امیر طاها

(taha32 )

نقش کردم
رخ زیبای تو بر خانه دل
خانه ویران
شد و آن نقش به دیـوار
بماند

#رحمت‌علیشاه

  • SPHR _ : کدوم سایت مثلن فداتشم؟

    1 هفته و 5 روز قبل

  • امیر طاها : ورداشتم دادا اما این عکس همه سایت ها هس چرا شلوغش کردین نمیدونم

    1 هفته و 5 روز قبل

  • SPHR _ : دادا ور دار دیه عنشو در نیار

    1 هفته و 6 روز قبل

ادامه... دوستان
  • ★مـحـیا ★
25 هواداران
بازدیدکنندگان