تمنا افشار

(tamanna021 )
 • گآهیـ بآیَد نَبَخشید کَسیـ رآ کِـ بآرهآ اورآ بَخشیدهـ ایـ و نَفَهمیـد...
تآ اینـ بآر دَر آرِزویِـ ب
 • گآهیـ بآیَد نَبَخشید کَسیـ رآ کِـ بآرهآ اورآ بَخشیدهـ ایـ و نَفَهمیـد...
  تآ اینـ بآر دَر آرِزویِـ بَخشِشِـ تو بآشَد...!
  گآهیـ نَبآیَد صَبـر کَرد!
  بآیَد رَهآ کَرد وَ رَفتـ...تآ بِدآنَند کِـ اَگَر مآندیـ...رَفتَنـ رآ بَلَد بودهـ ایـ!
  گآهیـ بَر سَر کآرهآییـ کِـ بَرآیِـ دیگَرآنـ اَنجآمـ میـدَهیـ بآیَد مِنَتـ گُذآشتـ تآ آنرآ کَمـ اَهَمییَتـ نَدآنَند...!

  • ⲎⲜⲘⲠ ϪⲊⲖϢϪⲠⲌⲈⲄ : لایک و محبوبی عزیز به منم سر بزن و لایک و محبوب کن...مرسی (gol) ممنون از پستای قشنگت

   1 ماه

 • دَرد میکِشَمـ...
دَرد!!
هَمـ تَلخـ اَستــ هَمـ اَرزآنــ!!
هَمـ گیراییَشـ بآلآستــ!!
هَمـ اینکهـ
 • دَرد میکِشَمـ...
  دَرد!!
  هَمـ تَلخـ اَستــ هَمـ اَرزآنــ!!
  هَمـ گیراییَشـ بآلآستــ!!
  هَمـ اینکهـ تآبلو نِمیـ شَومـ...
  وَ رِفیقیـ کهـ مَرآ بهـ دَرد مُعتآد کَرد...
  نآبآبـ نَبود!!
  اِتِفآقَنـ بآبـِ بآبـِ بود!!
  فَقَطـ نَگُفتِهـ بود مآندَنیـ نیستـ...
  هَمینـ...!

 • باز باران بی ترانه... بی هوای عاشقانه... بی نواری عارفانه... در سکوتی ظالمانه... خسته از مکر زمانه .
 • باز باران بی ترانه... بی هوای عاشقانه... بی نواری عارفانه... در سکوتی ظالمانه... خسته از مکر زمانه ... غافل از حتی رفاقت... حاله ای از عشق و نفرت... اشک هایی طبق عادت... قطره های بی طراوت... دیدن مرگ صداقت... روی دوش آدمیت... میخورد بر بام خانه...

 • بین خودمون باشه نامرد بود رف...
مارو ب هوای خودش پیچوند رف...
ب فکرش دروغاش گرف رف...
نمیدونست هم
 • بین خودمون باشه نامرد بود رف...
  مارو ب هوای خودش پیچوند رف...
  ب فکرش دروغاش گرف رف...
  نمیدونست همه دروغاشو فهمیدیم اما انقد قشنگ بود نمیشد گف خالی نبند...
  ماکه در حال تموم شدنیم...
  تو تنهاییمون تو غمامون...همش ب درک...
  سرت سلامت...
  من ب درک مگع نع؟؟؟

  • تمنا افشار : تو خوبی؟چکارا میکنی؟

   3 هفته پیش و 5 روز قبل

  • تمنا افشار : زیاد ان نمیشم

   3 هفته پیش و 5 روز قبل

  • پسر زعفرونی : نمیای چراااا

   1 ماه

 • ▼▼ﭼﻪ ﺗﻠﺨــــــــــﻪ …!
☜ﺧــــﻮﺩﺕ ﻣﺠﺒــــﻮﺭ ﺑﺸے ﺑﺰﺍﺭے ﺑﺮے
ﺍﻣﺎ.... ﺩﻟـــــــﺖ ﺑﺎﻫــــﺎﺕ ﻧـــــﯿﺎﺩ ⇣⇣
 • ▼▼ﭼﻪ ﺗﻠﺨــــــــــﻪ …!
  ☜ﺧــــﻮﺩﺕ ﻣﺠﺒــــﻮﺭ ﺑﺸے ﺑﺰﺍﺭے ﺑﺮے
  ﺍﻣﺎ.... ﺩﻟـــــــﺖ ﺑﺎﻫــــﺎﺕ ﻧـــــﯿﺎﺩ ⇣⇣
  ▼▼ﭼﻪ ﺗﻠﺨــــــــــﻪ …!
  ☜ﺧــــﻮﺩﺕ ﻣﺠﺒــــﻮﺭ ﺑﺸے ﺑﺰﺍﺭے ﺑﺮے
  ﺍﻣﺎ.... ﺩﻟـــــــﺖ ﺑﺎﻫــــﺎﺕ ﻧـــــﯿﺎﺩ ⇣⇣
  ∷ﺭﺍﺳﺘــــــﺶ ﺭﺍ ﺑﺨــﻮﺍﻫے ...
  ▼ﻣـــے ﺩﺍﻧﻢ !!
  ✘ﺣﺴــــﺶ ﻣــے ﮐــﻨﻢ , ک دلت بامن نیست
  ☜ﺑــــــــــﺎشه
  ☜ﺣﺴــــــﺎﺩﺕ ﻧﻤے ﮐﻨــــﻢ ﺍﺻــــﻼ ...

  ☜ﻓﻠﺴﻔـــــﻪ ے ﺭﻓﺘــــﻨﺖ ﻫﻤـــﯿﻦ ﺑــﻮﺩ !
  ∷ﺍﺻﻼ ...
  ⇡⇡ﻓﻠﺴﻔــــﻪ ے ﻋـــــﺸﻖ ﻫﻤﯿــﻦ ﺍﺳﺖ⇡⇡

  ✔ﻋﺸــــﻖ ﺍﻧﺘـــﺨﺎﺏ ﻣے ﮐــــﻨﺪ ✔

  ※ﯾﮑــــے ﺭﺍ ﺑــــﺮﺍے ﻣـــﺎﻧﺪﻥ ....
  ﻭ ﯾﮑــــے ﺭﺍ ﺑﺮﺍے ﺭﻓﺘـــــ ــﻦ !※

  ♨ﻋﺸــــــﻖ ﯾﻌﻨــــــے ...
  ✘ﻧﺪﺍﺷــــــــﺘﻦ ...
  ✘ﻧـــــــــﺒﻮﺩﻥ ...
  ✘ﻧﺨـــــــﻮﺍﺳﺘﻦ ...
  ◥ﻭ ﺩﺭ ﺍﯾــــﻦ ﻣــﯿﺎﻥ ﺳــهم ﻣــــﻦ
  ⇠ﻣﺎﻧــــﺪﻥ ﻭ ﺩﺭﺩ ﮐﺸﯿﺪﻥ ﺷﺪ⇢

  ←ﺳـــﻬﻢ ﺗﻮ...
  ♨ﺑﯽ ﺧـــــﯿﺎﻝ ﺷـﺪﻥ ﻭ ﺭﻓﺘـــﻦ♨

  • تمنا افشار : در شرف رفتنم

   1 ماه

  • پسر زعفرونی : و هم اکنون؟

   1 ماه

  • تمنا افشار : هم هسم هم نیسم

   1 ماه

 • چقد دلم گرفته این روزا...
 • چقد دلم گرفته این روزا...

  • αямɪη- : بله..

   1 ماه و 3 هفته قبل

  • تمنا افشار : اوهوم خیلی سخته:-(

   1 ماه و 3 هفته قبل

  • αямɪη- : هی میگی بیخیال باشم ولی باز ذهنت بیشتر و بیشتر درگیرمیشه

   1 ماه و 3 هفته قبل

  تمنا افشار

  9 ماه پیش و 3 هفته قبل
 • (geryeh) (geryeh)
  • پسر زعفرونی : اینجا نمیخوای بیای؟

   23 ساعت پیش و 42 دقیقه قبل

  • ⊰⊹৶ پــانــیـذا ৶⊹⊱ : ســــــلام دوست عزیز میشه افتخار بدی عضو گروه اول پروفایلم (نبض عشق) بشی و محبوبش کنی... ممنونم (gol)

   1 ماه و 3 هفته قبل

  • parsa areyaei : با سلام.. معرفت جاه و مقام نیست به هر کس ندهندمعرفت راه و مرامیست که به هرکس ندهندمعرفت عشق خدائیست به هر نفس ندهندمعرفت بذر نشکفته عشقیست به نا رس ندهند معرفت و بی معرفتیتو ای سمبل معرفت ! کجایی ؟ سلاماین هم رسم توست ،

   8 ماه پیش و 2 هفته قبل

  ادامه... دوستان
  • پسر زعفرونی
  • کیمیا ....
  • امیر ...
  • کیمیا _
  • alireza .s
  790 هواداران
  بازدیدکنندگان