Taraneh Khanoom

(taraneh-traneh )

Taraneh Khanoom

1 هفته و 6 روز قبل [پست ثابت]
 • زندگی یعنی همین لحظه با تو بودن
  معراج یعنی تو را دیدن
  میقات یعنی تو را در آغوش کشیدن
  فنا یعنی از خوشی با تو بودن جان باختن
  بقا یعنی عمری در کنار تو زیستن ...
  #ترانه#

  • ava3

  Taraneh Khanoom

  1 هفته و 6 روز قبل
 • یک لحظه فکر کنید نباشد آن که جان و جهان شماشت
چشمهایتان را ببندید و خوب فکر کنید که نباشد
حالا چشم
 • یک لحظه فکر کنید نباشد آن که جان و جهان شماشت
  چشمهایتان را ببندید و خوب فکر کنید که نباشد
  حالا چشمهایتان را باز کنید
  خدایا شکرت ...
  جانانم را برایم حفظ
  و جان جانان را برای او حفظ نما ...
  به او بگویید دوستش دارید
  هر ثانیه تا فرصت باقی است ...

  ادامه... دوستان
  261 هواداران
  بازدیدکنندگان