ف و ل ا د ی .

(tttttf )

قال الإمام علی علیه السلام: ان لم تکن حلیما فتحلم فانه قل من تشبه بقوم الا اوشک ان یکون منهم:
اگر بردبار نیستی خودت را به بردباری وادار کن همانا کم است کسی خود را شبیه مردمی کند و از آنان نشود

ادامه... دوستان
  • یلدا جون 9 خرمی
  • لیلا حسینی
191 هواداران
بازدیدکنندگان