مهی جون

(www.fonldk.if )

مهی جون

5 روز پیش و 17 ساعت قبل
 • ...........
 • ...........

  • M - R : سنه گوره گلدیم هرشی اونودوب گلدیمسنی نِیه سودیمهچ بیلمیرم سودیم...

   5 روز پیش و 17 ساعت قبل

  • M - R : ماهمثل پروانه ای زرد روی برف فرود آمدهو حالامثل گلی افسرده یخ زده روی برف.

   5 روز پیش و 17 ساعت قبل

  • razieh Esoftware : ولی چرا خودشونو میزنن به اون راه ؟

   5 روز پیش و 17 ساعت قبل

  ادامه... دوستان
  • V ...N
  • سعید پسر کورد
  • M - R
  • کیانا **
  • SObhAN .
  • روزبه آرام
  • FOAD NAZERINASAB
  • آرش فردوس
  • اسماعیل esi
  • abolfazl kalhori
  • ترک با لاسی
  • reza shahkarami
  • armin yekta
  • علی ..............
  • zoha eghbali
  • فقط اسمم تنها نیست
  454 هواداران
  بازدیدکنندگان