یاسین محمدی

(yasingoogle )

یاسین محمدی

2 روز پیش و 10 ساعت قبل
 • ‍همدیگر را پیر نکنیم
باور کنید هرکس‌ درد خودش را دارد،
دغدغه‌ و مشغله‌ خودش را دارد.
برای دیگران
 • ‍همدیگر را پیر نکنیم
  باور کنید هرکس‌ درد خودش را دارد،
  دغدغه‌ و مشغله‌ خودش را دارد.
  برای دیگران آرزو کنیم بهترینها را، راحتی را.
  یاری کنیم همدیگر را تا زندگی برایمان لذتبخش شود.
  آدمها آرام آرام پیر نمیشوند.
  آدمها در یک لحظه با یک تلفن،با یک جمله،یک نگاه،یک اتفاق،یک نیامدن،یک دیر رسیدن،یک باید برویم و با یک تمام کنیم پیرمی شوند.
  آدمها را لحظه ها پیر نمیکنند.
  آدم را آدم ها پیر میکنند.
  سعی کنیم هوای دل همدیگر را بیشتر داشته باشیم

 • دنــــیــــای واقــعـــی هـــمـــیـــنـــجـــــاس !
دنـــیـــای مــــجــــازی اون بـــیـــرونـــ
 • دنــــیــــای واقــعـــی هـــمـــیـــنـــجـــــاس !
  دنـــیـــای مــــجــــازی اون بـــیـــرونـــ
  کــه هـــمــــه بــــا نــــقـــابـــن هـــمــه تـــــو قـــیـــافـــن
  دنـــیـــای واقـــعــــی ایـــنــجـــاس
  هـــمـــه بــــه ریــــا و خـــاکــی
  کـــســــــی زخـــمـــاشــــو نـــمــی پــــوشــــونـــه
  کــســــی اشــکــاشــــو پـــاکـــ نـــمــی کــنـــه
  کــــســـی بــــغــضـــشـــو قــــورت نــــمـــی ده
  دیــــدی؟
  دنــــیــــای واقــعـــی هـــمـــیـــنـــجـــــاس!!!

 • ﺑﺮﺍﯼ
 • ﺑﺮﺍﯼ "ﺁﺩﻣــــــــﻬﺎ"
  ﭼﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯾﺖ "ﻋﺰﯾــــــــــﺰﺗﺮﻧﺪ"
  ﭼﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ "ﺩﻭﺳـــــﺘﻨﺪ" ..!!
  ﺧـــــﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎﯼ "ﺧــــــــــﻮﺏ" ﺑﺴﺎﺯ ..
  ﺁﻧﻘــــــــــﺪﺭ ﺑﺮﺍﯾﺸﺎﻥ "ﺧﻮﺏ" ﺑﺎﺵ
  ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺯﯼ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻮﺩ "ﮔﺬﺍﺷﺘــــــــــﯽ" ﻭ "ﺭﻓــــــــــﺘﯽ" ....!!
  ﺩﺭ "ﮐﻨﺞ ﻗﻠﺒﺸــــــــــﺎﻥ" ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ ..
  ﺗﺎ ﻫﺮﺯﮔﺎﻫﯽ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ: "ﮐــــــــــﺎﺵ ﺑــــــــــﻮﺩ" ..!
  ﻫﺮﺯﮔﺎﻫﯽ ﺩﺳﺖ ﺩﺭﺍﺯ ﮐﻨﻨـــــﺪ ﻭ ﺑﺨــــــــــﻮﺍﻫﻨﺪ "ﺑـــــﺎﺷﯽ" !
  ﻫﺮﺯﮔﺎﻫﯽ "ﺩﻟﺘﻨـــــﮓ" ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺷﻮﻧﺪ ..
  ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ "ﺳﺨــــــــــﺖ" ﺍﺳﺖ ...
  ﻭﻟــــــــــﯽ ...
  ﺗﻮ "ﺧــــــــــﻮﺏ ﺑﺎﺵ"...

  ادامه... دوستان
  • باران جون .....
  2492 هواداران
  بازدیدکنندگان