.. یکتا

(yekta1001 )
 • تو بی من نمردی من هم بی تو نمردم ما فقط بی هم شدیم 

هزارو یکشب تا هزار و یک صبح نخوابیدم و نشستم
 • تو بی من نمردی من هم بی تو نمردم ما فقط بی هم شدیم

  هزارو یکشب تا هزار و یک صبح نخوابیدم و نشستم تا هزارویک

  عاشقانه برایت بنویسم تا تو باور کنی که در لم یزرع ترین دلها

  اگر نگاهی عاشقانه بکاری جنون میروید ...


  ( با تشکر از همه دوستان بزرگوار که در نبودنم یادم کردند سپاس )

  و عذر خواهی میکنم که نتونستم بهتون سر بزنم و جواب مهرتون را پاسخ گو باشم

  • ★★★ . : ﺷﺍﻋﺭ ﭼه ﺧﻭب ﮔﻓﺗه ﻫﺭآﻧﻛه ﺍﺯ ﺩﯾﺩه ﺭﻭﺩ ﺍﺯ ﺩل ﻧﯾﺯ ﺑﺭﻭﺩ ... ﺑﺍﺯ ﻣﺭﺍم ﺧﻭﺩم ....

   6 ماه پیش و 3 هفته قبل

  • * رهگذر : (gol) (gol) (gol)

   7 ماه پیش و 2 هفته قبل

  • ❦ khคຖ໐໐๓ ❦ r໐ฯค : سلام یکتا جان خوبی سلامتی ببخشید منم نتونستم بهت سر بزنم .هم کم میام واخرشبها که نیستی .شرمنده .بهم سر بزن خوشحال میشم فدات . (gol) (ghalb) (gol) (ehsasi)

   8 ماه پیش و 2 هفته قبل

 • یکی بود یکی .....
من میروم چون انگار قرار است قصه جدید برای تو آغاز شود
 • یکی بود یکی .....
  من میروم چون انگار قرار است قصه جدید برای تو آغاز شود

  • نسرانه ..... : سلام گل بانو سال نو مبارک ان شاءالله سال خوب و پر برکتی داشته باشی گلی خانوم (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol) (gol)

   11 ماه پیش و 3 هفته قبل

  • Shakib .... : آخ آخ گفتی ....

   1 سال و 2 ماه قبل

 • بزرگترین اشتباه زندگیم این بود که فکر میکردم کسی که وارد زندگی ام میشود باید برای همیشه بماند 
برای
 • بزرگترین اشتباه زندگیم این بود که فکر میکردم کسی که وارد زندگی ام میشود باید برای همیشه بماند
  برای همین بود تمام تلاشم را میکردم تا کسی که وارد زندگیم شده از خود راضی نگهدارم .و این کار واقعا سخت بود و عذاب روحی شدیدی ر متحمل میشدم .اما بعدها که بخود آمدم دیدم کارم چون اشتباه بود عذاب می کشیدم چون راضی نگهداشتن کسی که قصد رفتن دارد سخت ترین کار دنیاست
  و به هیچ عنوان امکان نداره .بهانه هاش که تموم بشه حتی بی دلیل و بی بهانه هم میرود .
  اینبار اون تلاش میکنه تورو راضی کنه که اجازه رفتن بدهی.
  آنکه قصد رفتن دارد بی هیچ دلیل و بهانه هم میرود پس سعی کن خودت باشی و بخاطر هرکسی تغییر نکنی .چون ممکن است در آخر داستان نفهمد بخاطر راضی نگهداشتن او کارهایی کردی که خلاف میلت بود و آنهارا بهانه رفتن قرار دهد

  • ... H@s@n : زیباست، آفرین

   1 سال و 3 ماه قبل

 • ﻋﻤﻪ ﺑﻠﻘﯿﺲ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﮐﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ ...
ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺗﺎﺯﮔﯽ ﻫﺎ ﺯﯾﺮ ﺍﺑﺮﻭﯾﺶ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ،
ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺯ
 • ﻋﻤﻪ ﺑﻠﻘﯿﺲ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﮐﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ ...
  ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺗﺎﺯﮔﯽ ﻫﺎ ﺯﯾﺮ ﺍﺑﺮﻭﯾﺶ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ،
  ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺯﻥ ﻣﻄﻠﻘﻪﺍﯼ ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﯼ ﺩﻭﻡ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،
  ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻓﻼﻧﯽ ﺗﻮﯼ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﺩﺍﻣﻦ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﭘﻮﺷﯿﺪﻩ .
  ﻋﻤﻪ ﺑﻠﻘﯿﺲ ﺯﻥ ﻧﺠﯿﺒﯽ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﺜﻞ ﺍﻭ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﯼ ﻧﺠﺎﺑﺖ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻨﺪ.
  ﻫﺮﮐﺲ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺮﻑ ﻭ ﺳﻨﺖ ﻫﺎﯼ ﺍﻭ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﻧﺪ ﻋﻤﻪ ﺑﻠﻘﯿﺲ ﻟﺒﺶ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮔﺰﯾﺪ ﻭ ﺭﻭﯼ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﺯﺩ ﺍﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺮﯾﺤﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺩ ﺁﻥ ﻧﺪﺍﺷﺖ .
  ﺍﮔﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪﯼ ﺍﺵ ﻭ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﻓﻼﻥ ﮐﺎﺭ ﺁﻧﻘﺪﺭﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺪ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ: ﻭﺍ ﺧﺪﺍ ﻣﺮﮔﻢ ﺑﺪﻩ ،ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻫﺎ ﭼﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟؟؟
  ﭼﻮﻥ ﺍﺻﻮﻻ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﭼﻪ ﻓﮑﺮﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺩﺭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻪ ﺑﻠﻘﯿﺴﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮﺩ ﺁﺩﻡ ﭼﻪ ﻓﮑﺮﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ .ﻻﺯﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﻋﻤﻪ ﯼ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻋﻤﻪ ﺑﻠﻘﯿﺲ ﺑﺎﺷﯿﺪ . “ ﻋﻤﻪ ﺑﻠﻘﯿﺴﯽ”ﻓﺮﻫﻨﮓﻏﺎﻟﺐﮐﺸﻮﺭ ﻣﺎﺳﺖ .
  ﻋﻤﻪ ﺑﻠﻘﯿﺲ ﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﮐﺎﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ، ﺑﻪ ﻟﺒﺎﺱ ﭘﻮﺷﯿﺪﻥ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ، ﺑﻪ ﺁﺩﺍﻣﺲ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ، ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﮐﯽ ﺑﺎ ﮐﯽ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺑﺎ ﮐﯽ آمد.ﻋﻤﻪ ﺑﻠﻘﯿﺲ ﻫﺎ ﺩﺍﻋﯿﻪ ﺩﺍﺭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺷﺮﺍﻓﺖ ﻭ ﻧﺠﺎﺑﺖ ﻭ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰﻫﺎﯼ ﺍﯾﻨﺠﻮﺭﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ ...
  #صادق هدایت

  • نسرانه ..... : قابلی نداشت (haa) (haa) (haa) (haa)

   1 سال و 3 ماه قبل

  • نسرانه ..... : سلام بانو ممنونم از مهرتون اشنایی با شما هم باعث افتخاره منه هرجا هستین شادو موفق و سلامت باشید .....قابلی نداشت گلم (haa) (haa) (haa) (haa)

   1 سال و 3 ماه قبل

  • شقایق اقبالی : سلام یکتا جان.. واقعا راسته دل به دل راه داره.. دیشب خیلی به فکرت بودم اما نتونستم پروفتو پیدا کنم دیدم لایکم کردی تعجب کردم.. هرجا هستی موفق و شاد باشی گلم

   1 سال و 3 ماه قبل

 • یک سال گذشت .از اینکه در کنار شما بزرگواران بودم خیلی خوشحالم .
 • یک سال گذشت .از اینکه در کنار شما بزرگواران بودم خیلی خوشحالم .

  • .. یکتا : بسیار بسیار از لطفتون ممنونم بزرگواری کردین

   1 سال و 4 ماه قبل

  • .. یکتا : خواهش میکنم شمالطف دارین .موفق باشین

   1 سال و 4 ماه قبل

  • .. یکتا : سلام ممنونم از لطفتون خوبم .شما لطف دارین کم سعادتی از جانب ماست عزیز که از دوستانی چون شما بدوریم ..ممنون خوبم .امیدوارم شمام خوب و سلامت و موفق باشین .خوشحال شدم از دیدنتون

   1 سال و 4 ماه قبل

 • ارباب شدی به هرکسی رونکنم من 
فرا رسیدن ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان آقا ابا عبدالله الحسین را
 • ارباب شدی به هرکسی رونکنم من
  فرا رسیدن ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان آقا ابا عبدالله الحسین را خدمت همه دوستدار
  اهل بیت عصمت و طهارت تسلیت عرض میکنم .
  التماس دعا از همه بزرگواران در این ایام

  • ❦ khคຖ໐໐๓ ❦ r໐ฯค : علیک السلام یکتا جان عزیزم ....وظیفه ام بود ...متشکرم ان شالله قسمت شما هم بشه .....نه دیگه نشد منم یه بنده گناه کار خدا ....در قطعه ایی از بهشت خدا بودم یادت افتادم ودعات کردم امیدوارم شماهم من رو از دعای خیرتان فراموش

   1 سال و 2 ماه قبل

  • .. یکتا : سلام عزیزم ..از لطفتون ممنونم امیدوارم دوباره ند باره قسمت بشه ..از داشتن دوستانی چون شما خوشحالم ..بازم در دعاهاتون مرا فراموش نکنین که شاید از من بخدا نزدیکتر باشین ..ممنون از لطفتون

   1 سال و 3 ماه قبل

  • ❦ khคຖ໐໐๓ ❦ r໐ฯค : سلام عزیزترینم ...ان شالله با شمای دوست ...خواهش میکنم مگر میشه ابجی به این نازنینی از یادم بره باور کن وهرد حرم شدم تک تک دوستان مخصوصا یاد شما افتادم ان شالله که امام رضا حاجت دلت رو بده نازنینم .برای من حقیرم دعا کنید

   1 سال و 4 ماه قبل

 • دلم برای حضور و غیاب مدرسه تنگ است .انگار مهم بود بودن و نبودمان 

آغاز سال تحصیلی را خدمت همه دا
 • دلم برای حضور و غیاب مدرسه تنگ است .انگار مهم بود بودن و نبودمان

  آغاز سال تحصیلی را خدمت همه دانش آموختگان تبریک عرض میکنم .موفق و سربلند باشید

  • .. یکتا : سلام .ممنون از لطفتون

   1 سال و 3 ماه قبل

  • ali hashemzadeh : سلام یکتا جون حالت چطوره گلم اره دوران خوبی بود من که با خاطراتش حال میکنم

   1 سال و 4 ماه قبل

  • .. یکتا : سلام .یادش بخیر دوران مدرسه و شیطنت هاش .موفق باشین

   1 سال و 4 ماه قبل

 • مهر آمد و بی مهری تو سر نیامد .
برای همه دوستان پاییزی دل انگیز و شاد آرزومندم
 • مهر آمد و بی مهری تو سر نیامد .
  برای همه دوستان پاییزی دل انگیز و شاد آرزومندم

  • ❦ khคຖ໐໐๓ ❦ r໐ฯค : پاییزت مبارک عزیزدلم . (gol) (gol) (gol) (gol) (ghalb) (ghalb)

   1 سال و 6 ماه قبل

  • Jøħñšøn : سَـلـآمـ میشـِه عضـوِ گـروهِ ɱǟɴιคCş بـِشـی؟مَحبوبْـ هَمـ گَشْتیـ https://hammihan.com/group/Caroll

   1 سال و 6 ماه قبل

 • میلاد باسعادت امام موسی کاظم(ع) را خدمت همه شیعیان جهان تبریک عرض میکنم .
 • میلاد باسعادت امام موسی کاظم(ع) را خدمت همه شیعیان جهان تبریک عرض میکنم .

  • ❥✌☜ ραηіζ☞✌❥ ❥ : بیاین گپ dep love

   1 سال و 6 ماه قبل

  • ◦•●❤ ✌️ÂQ RЄẔÂ✌️ ❤◦•● : سلاآآآم مَمنون میشَم گُروهِ اَوَل پُروفَم عُضو بِشی و مَحبوب کُنی *ـ*

   1 سال و 6 ماه قبل

 • بر پیکر عالم وجودمان جان آمد 
صد شکر که امتحان به پایان امد 
از لطف خداوند خلیل الرحمن 
یک عید دگ
 • بر پیکر عالم وجودمان جان آمد
  صد شکر که امتحان به پایان امد
  از لطف خداوند خلیل الرحمن
  یک عید دگر به نام قربان آمد

  عید قربان بر همگان مبارک

  • .. یکتا : درود برشما سلینای عزیز .همچنین برای شما .سپاس

   1 سال و 6 ماه قبل

  • سلینا - - - - : (ghalb) (ghalb) درودها مهربانو هر روزتون عید باشهــ (ghalb) (gol) (gol) ... (gol)

   1 سال و 6 ماه قبل

  ادامه... دوستان
  • لیست دوستان کاربر مخفی و یا خالی است
  755 هواداران
  بازدیدکنندگان