؟؟؟؟ ...

(ziba2 )

؟؟؟؟ ...

23 ساعت پیش و 51 دقیقه قبل

عشق برای مردها مثل
یک زخم عمیق است، به همین دلیل
بی آنکه چرایش را بدانند از کسی که
بیشتراز همه دوست دارند میگریزند
ترس ازاین زخم باعث می شودکه
بی دلیل،همه چیز را ول کنند و بروند!

  • پرنده غریب + : محبوبی

    3 ساعت پیش

ادامه... دوستان
  • Ani. paxi
  • ساسان نوری
  • ------- -------
  • چادرم افتخارمه
  • ♫الی ♫
616 هواداران
بازدیدکنندگان